Producer: Star Trading AB  
    
    Intro
    Produkter
    Kopplingsförslag
    Teknisk Info
    Frågor
    Länkar
    Återförsäljare
TEKNISK INFORMATION
System Expo är en serie professionella ljusslingor anpassade för konsumentbruk. Det är ett av marknadens mest säkra och flexibla program för dekorationsbelysning utomhus. Systemet är utbyggbart och har ett stort urval av tillbehör. Det finns två olika begränsningar för att undvika överbelastning i systemet: Max 2000 Watt – detta innebär att den totala, sammankopplade effekten på en anslutningskabel (START kabel) får vara max 2000 W. Watt-talet på varje Startset eller Extraset framgår av respektive produkts förpackning eller under fliken produkter till vänster. Max 100 "system meter" - detta innebär att den totala ledningslängden får vara 100 meter efter anslutningskabel, men då ledningarna ibland löper i olika formationer har vi räknat om varje produkts ledningslängd till "system meter". Varje produkts "system meter" framgår av respektive produkts förpackning eller under fliken produkter till vänster.Alla System Expo's delar är testade och certifierade av Intertek ETL Semko. IP 44 beteckningen innebär att systemet är godkänt för utomhusbruk.Watt: 26,5 + 26,5 + 0 + 54 + 48 + 16 + 48 + 16 + 48 + 0 = 283 W. OK!
System meter: 5 + 13 + 0 + 25 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + 0 = 54 system meter OK!